• Ochrona środowiska

Dbamy o środowisko naturalne, dzięki czemu z radością możemy oświadczyć, że firma Enerson została wyróżniona w programie ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw "Firma Przyjazna Naturze". Zostało to potwierdzone certyfikatem Auraeko - Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Celem programu jest zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu poprzez zbiórkę i utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Spółka Enerson wpisana jest do Bazy Danych Odpadowych (BDO) pod numerem: 000232509

001.jpg